Háromszoros ünnep a szemináriumban

„Ma igazhitű népek fényesen ünneplünk…” (Ünnepi tropár)Háromszoros ünnep a szemináriumban!

Október elsején, az Istenszülő Oltalmának ünnepén tartottuk a kápolnánk búcsúját, amelyet Ábel püspök atyával együtt ünnepeltünk meg. Az eseményt különlegessé tette, hogy a püspök atya aznap tartotta a pappá szentelésének 20. évfordulóját.

A virrasztás kezdetén a másodéves papnövendékek ölthették magukra a reverendát, amelyre már a propedeutikus (előkészítő) évtől kezdve vártak és készültek.

Kérjük a mindenkor Szűz Máriát, hogy vegye oltalmába a most beöltözött testvéreinket!

Fotók: László Sajtos