Ünnepeink

 • szeptember 8. Istenszülő születése – főiskolai tanévnyitó
 • szeptember 14. Szent Kereszt fölmagasztalása
 • október 1. Istenszülő oltalma – kápolnánk búcsúja
 • november 8. Szent Angyalok ünnepe
 • november 21. Istenszülő templomba vezetése
 • december 6. Szent Miklós – templomunk búcsúja
 • december 9. Szent Anna csodálatos foganása
 • december 25-26. Karácsony
 • december 25-től karácsonyi szünet
 • december 27. Szent István első vértanú
 • január 1. Jézus nevenapja, Nagy Szent Bazil
 • január 6. Vízkereszt
 • január 30. Három szent püspök
 • február 2. Jézus találkozása Simeonnal – gyertyaszentelő
 • március 25. Örömhírvétel – Gyümölcsoltó Boldogassszony
 • Virágvasárnap
 • Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat
 • Húsvét három napja
 • Tamás-vasárnap
 • április 23. Szent György nagyvértanú
 • Urunk mennybemenetele
 • Pünkösd – Szentlélek eljövetele
 • Pünkösd hétfő – Szentháromság
 • június 24. Keresztelő Szent János – főiskola tanévzáró
 • (június 29. Szent Péter és Szent Pál
 • július 20. Szent Illés próféta