Szemináriumi szótár

A továbbiakban álljon itt néhány olyan egyházi/szemináriumi kifejezés, amit rendszeresen használunk, de nem biztos, hogy a velük keveset találkozók számára világos, hogy mit jelent.

Prefi: Prefektus, a kispapok elsődleges tanulmányi és fegyelmi elöljárója.

Punkta: (pont) Azok a „lelki pontok”, amelyeket az esti alkalmakkor ad a spirituális atya, hogy azokról elmélkedjenek reggel (vagy még este) a kispapok.

Rekollekció: Olyan alkalom, amikor egy kicsit megállunk a napi sodrásban, és Istenre és a lelki/szellemi folyamatainkra figyelve újraigazítjuk életünket a helyes irányba (más néven lelki gyakorlat).

Spiri: Spirituális- vagy Lelkiatya, a Szeminárium (és a kispapok) életének lelki igazgatója.