Rendes hétköznapi rend:

6.00 ébresztő

6.25 imaóra és Szent Liturgia a kápolnában

7.30 reggeli

8.15 előadások a főiskolán

9.55 imaóra a főiskola kápolnájában

13.00 elmélkedés a szemináriumi kápolnában

13.25 ebéd

14.00 nyelvórák és szemináriumok a főiskolán/kimenő

16.30 kimenő vége (I-II. évf.) stúdium

18.30 Szentírás-olvasás

19.00 vacsora

19.30 elmélkedési pontok (punkta)/rektori beszélgetés (exortáció) 

19.50 esti ima (vecsernye, kis/nagy esti zsolozsma, paraklisz, akatisztosz) 

22.00 elcsendesedés

Különleges, de rendes hétköznapi változatok: látsd: Hetirend menüpont

Vasár- és ünnepnapokon:

Előeste

18.00 nagyvecsernye a templomban

19.00 vacsora

Aznap

6.15 ébresztő

6.45 énekpróba

7.15 utrenye a templomban

8.30 Szent Liturgia a templomban 

12.00 Ünnepi ebéd

12.30 Hálaadás a kápolnában (adoráció), innentől kimenő

18.30 Vecsernye a templomban

Vizsgaidőszaki hétköznapi rend:

5.00 Utrenye (fakultatív)

6.00 Ébresztő

6.25 Imaóra, Szent Liturgia, elmélkedés

7.52 Reggeli

8.30 Délelőtti tanulás 1.

10.25 Délelőtti kikapcsolódás

10.45 Délelőtti tanulás 2.

12.45 Imaóra, ebéd

13.25 Délutáni kikapcsolódás (fakultatív kimenő, sport, pihenés) tanulás

16.00 Délutáni tanulás

18.30 Szentírás olvasás

19.00 Vacsora

19.30 Esti ima és elmélkedés

20.10 Esti kikapcsolódás (fakultatív tanulás vagy sport)

22.00 Szilencium és pihenés

23.00 Lámpaoltás