Hírek

Azt hiszem, hogy ez évben is meghallották a gyermekek a hívást a Szent Damján Táborba, hiszen idén 100 sérült gyermek táborozhatott együtt 130 segítővel. A tábor véget ért, és mi fáradtan hazatértünk. De fáradtságunk csak testileg van meg, hiszen lelkileg ezek a gyermekek olyan erőt adtak nekünk, amit ebben a túlforgó gátlásos világban sosem találnánk meg. Megölel ismeretlenül, öt perc után azt mondja, hogy szeretlek, megfogja a kezedet, és egyszerűen felfoghatatlan az a figyelmességük, ami sokszor hiányzik belőlünk.
A 2015. július 5. és július 8. között tartott felvételi alapján az alábbi személyek kezdik meg tanulmányaikat a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet előkészítő évfolyamán:
A máriapócsi Kisasszonynapi Búcsú szolgálata után, szeptember 8-án a szemináriumi kápolna oltárának újraszentelésével kezdtük meg gyakorlatilag az idei tanévet. Az újraszentelésre a szönyegek cseréje miatt volt szükség, hiszen így az oltár elmozdításra került. A Hittudományi Főiskla évét hivatalosan 14-én, a vecsernye után, a székesegyházban nyitotta meg Véghseő Tamás rektor atya. Az évnyitón Orosz atanáz és Kocsis Fülöp püspök atyák is jelen voltak.

A 2015. július 5. és július 8. között tartott felvételi alapján az alábbi személyek kezdik meg tanulmányaikat a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet előkészítő évfolyamán:
Marczi András (Révleányvár, Miskolci Egyházmegye)
Molnár Ádám (Sajópálfala, Miskolci Egyházmegye)
Papp András (Miskolc-Búza tér, Miskolci Egyházmegye)
Vatamány Atanáz (Budaörs, Hajdúdorogi Egyházmegye)
Veszelszki Máté (Budapest-Rózsák tere, Hajdúdorogi Egyházmegye)

Megjelent a szemináriumi újságunk, az Élet és Világosság legújabb száma. A parókiákon lehet az újság iránt érdeklődni, vagy jelezni, ha igény van rá.

Tartalmas bükki kiránduláson vett részt szemináriumi csapatunk május elsején. Atanáz főpap előünnepi napján felkészülve és töltekezve a közeledő vizsgaidőszak megterhelő kihívásaira és megmérettetéseire, a bükki hegységben a Tar-kő felé haladva, és a kirándulás vége felé elérve azt, játékokkal és felszabadult jókedvvel ajándékozhattuk meg az esemény napján egymást. Az úgynevezett ’’gyilkosos’’ játék kriminalisztikus izgalmait volt lehetőségünk színháborúval is fűszerezni. A túra befejeztével a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus egyházközség hívei, parókusa és családja fogadott és vendégelt meg minket. Atanáz főpap előünnepi zsolozsmáját az egyházközség templomában Orosz Atanáz püspök-exarcha atya társaságában imádkozhattuk végig. Köszönetet mondunk a görömbölyi híveknek és Dudás László parókus atyának, családjának vendéglátó szeretetükért és kedvességükért Isten áldását kérve rájuk! A hazaút sem volt mentes a vidámságtól, melyet nótázgatás tett élményszámba menővé. Kegyelmekben gazdag május elsejét tudhatunk magunk mögött.

Vasas Tamás (1. évf.)

„Zene, tánc, remek rendezői munka és színészi játék repítette el a nézőket a 19. századi Londonba, ahol a történet játszódik.” Azt hiszem mindenkinek emlékezetes élményben volt része, aki az Isten pénze musicalben játszott, illetve nézőként megtekintette. Az igény egy karácsonyi darab bemutatására elsőként a Papnevelő Intézetben jelentkezett. Miután az elöljáró atyák áldásukat adták rá, megkezdődhettetek a szervezési munkálatok. Miután kiválasztásra került a bemutatni kívánt darab, a papnövendékek közül személyesen kértünk föl egy- egy embert - alkatnak megfelelően - a szerepekre, de volt, akinek a szerepe az első próbákon került kiosztásra. Mivel a musicalben jelentős számú női szerep is van, így bevontuk a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola hallgatóit is. A karakterek sokszínűsége miatt más tanintézményekből is meghívtunk diákokat. Lassan kezdett kialakulni a kis csapat, akik többnyire nagy lelkesedéssel vettek részt a próbákon. Egy héten általában két próbát tartottunk a főiskolán. A próbák gördülékenyen, jó hangulatban teltek, azonban az előadáshoz közeledve egyre feszültebb tempót kellett diktálnunk. Mivel a résztvevők nagy részének nem volt korábban drámai ismeretek tapasztalata, ezért igyekeztünk az alapoktól kezdeni, s bemutatni, hogy mi is a színház, hogyan zajlik a munka, mik az elképzelések és az elvárások. A jeleneteket nagy részletességgel, külön dolgoztuk ki, ezért egyben mindössze kétszer vagy háromszor próbáltuk el a bemutató előtt. A szereplők készségesen fogadták instrukciókat, az egymással való kapcsolatunk egyre szorosabbra fűződött, több barátság is kialakult a közös munka során. Az előadás 2013. december 20-án került bemutatásra a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A díszterem egészen megtelt, több mint 200 ember foglalt helyet a nézőtéren. A bemutató nagy sikerrel zárult, a nézők szűnni nem akaró tapssal fejezték ki hálájukat, ami nagyon sokat jelentetett számunkra. A bemutatót követő napokban nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, s egyre több felkérés és meghívás érkezett az ország különböző részeiről. A korábban még egy alkalomra tervezett előadásunk kinőtte kereteit. A társulat ezek után a Szent Geneziusz nevét vette föl. Szent Genesius, Kr.u. 300 körül halt vértanúhalált. Életéről feljegyezték, hogy színészként, egyszer egy olyan darabban készült fellépni, amely a szent keresztséget gúnyolta volna ki Diocletianus császár szórakoztatásaképpen. Csakhogy, az előadás közben, Genesius váratlanul felállt a színpadon, s a császár és a közönség előtt hitet tett az egy igaz Istenről. A császár kínvallatásokkal akarta rávenni pogány áldozatok bemutatására, testét vaskampókkal szaggatták. Ezalatt kiáltotta a következő szavakat: "Nincs más Isten az egy Istenen kívül, akit látnom engedett! Keservesen bánom immár, hogy volt idő, amikor gúnyt űztem az ő szent nevéből, s ilyen későn szegődtem a szolgálatába. Végül lefejezték. Ő a színészek és a színházi szakma védőszentje. Minden felkérésnek nem tudtunk eleget tenni, de premiert követően két alkalmat tudtunk elvállalni. Az első alkalom 2014. február 15-én volt, a nyírteleki Királytelek Vigadóban. A több mint 150 fős nyírteleki közönség nagyon hálásnak bizonyult. Többen könnyeikkel küszködtek, mások állva tapsolva fejezték ki szeretetüket felénk. Nagyon meghatóak voltak ezek a pillanatok, s lelki megerősítésünkre szolgáltak. A másik alkalom Debrecenben 2014. március 15-én, az Istenszülő templomba vezetésének ünnepén volt, a Szent József Gimnázium dísztermében a „görög napok” alkalmából. Az előadás az ott oktató pedagógusok és diákok részére került bemutatásra. Ez volt az utolsó Isten pénze előadásunk. Bízunk benne, hogy a jövőben nyílik még rá alkalom, hogy ezúton is tanúságot tehessünk hitünkről, s a művészet által is eljuthasson az evangélium üzenete minél több emberhez. Nagy köszönetet szeretnék mondani Szeminárium elöljáróinknak, akik lehetőséget biztosítottak számunkra a darab megrendezésére, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolának, ahol a próbákra volt lehetőségünk, s ahol a bemutatót tarthattuk, támogatóinknak, a Móricz Zsigmond Színháznak, a Barankovics Alapítványnak, a Hierotheosz Egyesületnek, Varga Kata magánének tanárnőnek, és minden társulati tagnak (Mán Andzselika, Hoskó Imola, Severnyák Emese, Szava Margaréta, Kovács Mária, Rádi Dávid, Ifj. Ősz Tibor, Rozsályi Márkó, Elek Ádám, Czimer Zoltán, Hoskó Bence), és segítőnek (Lovas Liliána, Nagy Bernadett), és mindazoknak akik hozzájárultak az előadás létrejöttéhez. Csűry Csaba rendező, II. évf.

Március 8-án, szombaton fakultatív kiránduláson vehettünk részt Spirituális atya kíséretével. Tizenöten indultunk a Zemplénbe, ami az egyik kedvenc célpontunk a kirándulásokra, és praktikus is, hiszen a legközelebbi hegység tőlünk.
A túránk egyik célpontja most a Sólyom-bérc volt, ahol gyönyörködhettünk a kilátásban, majd továbbindultunk, és szokás szerint különböző játékokkal kapcsolódtunk ki.
Hazafelé Tolcsván vettünk részt vecsernyén, majd Polyák Péter parókus atyát és családját látogattuk meg Mezőzomboron.
Köszönjük a szemináriumi elöljáróknak a lehetőséget, és vendéglátóinknak a nagyszerű fogadtatást!

Idén, már a szokásoknak megfelelően a 2. félév elején (2014. február 26-27) került megrendezésre a szemináriumi szavalóverseny. A részvétel az I. és II. évfolyamos hallgatók számára kötelező volt, a többi évfolyam számára pedig adott volt a lehetőség a szavalásra. Minden egyes előadónak Radnóti Miklós versei közül kellett választania, melyek között volt komolyabb és könnyedebb műfajú szerzemény. A költő sok-sok versének köszönhetően csupán csak egyetlen esetben történt meg az, hogy két szavaló ugyanazt a verset mondta el. A zsűri (Kicsák György, Nagy Bernadett, Orémusz Maja, Románné Szaplonczay Mária, Kocsis Tamás, Tatai Zoltán) feladata koránt sem volt egyszerű, hiszen nagyszerű szavazatokat hallhattak. A kétestés verseny végére azonban az első három helyezett személye az összesített pontozás alapján egyértelműen kirajzolódott. A közönségnek is volt lehetősége szavazni, melynek végeredménye megegyezett a zsűri által első helyezettként értékelt személlyel. Eredmények: I. Fodor Bertalan (II. évf.) II. Dudás György (I. évf.) III. Tamás Ferenc (I. évf.)
Február 15 és 22 között, szemináriumunk négy növendéke (Pásztor Gergely, Kocsorák János, Debreceni Zoltán) vehetett részt egy római tanulmányi úton, a pécsi és szegedi hittudományi főiskola hallgatóival közösen. Az utazáson mindenkinek lehetősége nyílt, hogy kutathasson, illetve anyagot gyűjtsön a szakdolgozatához. Erre a célra a Pápai Gergely Egyetem könyvtárát kerestük fel. A tanulmányokon túl az utazás célja a főiskolák közti kapcsolat erősítése is cél volt. Az ott töltött, egy hetünk rendkívül élmény gazdagra sikeredett. Részt vettünk a pápai audiencián, meglátogattuk a vatikáni múzeumot és a pápai magyar intézetet. Nagy örömünkre szolgált továbbá a kint tanuló társinkkal való találkozás és, hogy élvezhettük a német-magyar kollégium, illetve a görög kollégium vendégszeretetét is. Összegezve elmondhatom, hogy utunk minden szempontból sikeresen zárult, és hálát adok a Jóistennek ezért a csodálatos lehetőségért. Varga Csaba

Oldalak