Hírek

 A fenti figyelemfelkeltő cím gyűjtötte össze az érdeklődőket szeptember 28-án este a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, ahol a Görömbő együttes előadásában autentikus tanmeséket hallhattunk Krisztusról és Péter apostolról.Ezek az elbeszélések sok száz év alatt alakultak ki apáról-fiúra szállva, fontos erkölcsi tanítást hordozva magában. Az előadást ősi, magyar hangszerek játéka színesítette.Gergely Tamás (A Nyíregyházi Egyházmegye facebook-oldaláról)

Szeptember 12-13-án vettünk részt Máriapócson a Kisboldogasszony-napi búcsún, mely kispapi életünk első komolyabb szolgálata volt. A búcsúi tevékenységek teljesítése közben számtalan feladatot kaptunk, melyek mindegyikében igyekeztünk helytállni.

Míg a szeminárium épületébe nem érkeztek vissza kispapjaink, az egyházi év elején barátnőik tölthettek el néhány napot a Szabó Antal spirituális atya vezette lelkigyakorlaton.

 

Szeretettel köszöntünk minden papnövendéket az újakat, a szociális évről visszatérőket és a régieket, és kívánjuk, hogy az új egyházi év minden lehetőségét kihasználva töltsék ki tartalommal az ajándékba kapott időt, hálánkat ezzel fejezve ki a teremtő és gondviselő Isten iránt.

Azt hiszem, hogy ez évben is meghallották a gyermekek a hívást a Szent Damján Táborba, hiszen idén 100 sérült gyermek táborozhatott együtt 130 segítővel. A tábor véget ért, és mi fáradtan hazatértünk. De fáradtságunk csak testileg van meg, hiszen lelkileg ezek a gyermekek olyan erőt adtak nekünk, amit ebben a túlforgó gátlásos világban sosem találnánk meg. Megölel ismeretlenül, öt perc után azt mondja, hogy szeretlek, megfogja a kezedet, és egyszerűen felfoghatatlan az a figyelmességük, ami sokszor hiányzik belőlünk.
A 2015. július 5. és július 8. között tartott felvételi alapján az alábbi személyek kezdik meg tanulmányaikat a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet előkészítő évfolyamán:
A máriapócsi Kisasszonynapi Búcsú szolgálata után, szeptember 8-án a szemináriumi kápolna oltárának újraszentelésével kezdtük meg gyakorlatilag az idei tanévet. Az újraszentelésre a szönyegek cseréje miatt volt szükség, hiszen így az oltár elmozdításra került. A Hittudományi Főiskla évét hivatalosan 14-én, a vecsernye után, a székesegyházban nyitotta meg Véghseő Tamás rektor atya. Az évnyitón Orosz atanáz és Kocsis Fülöp püspök atyák is jelen voltak.

A 2015. július 5. és július 8. között tartott felvételi alapján az alábbi személyek kezdik meg tanulmányaikat a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet előkészítő évfolyamán:
Marczi András (Révleányvár, Miskolci Egyházmegye)
Molnár Ádám (Sajópálfala, Miskolci Egyházmegye)
Papp András (Miskolc-Búza tér, Miskolci Egyházmegye)
Vatamány Atanáz (Budaörs, Hajdúdorogi Egyházmegye)
Veszelszki Máté (Budapest-Rózsák tere, Hajdúdorogi Egyházmegye)

Megjelent a szemináriumi újságunk, az Élet és Világosság legújabb száma. A parókiákon lehet az újság iránt érdeklődni, vagy jelezni, ha igény van rá.

Tartalmas bükki kiránduláson vett részt szemináriumi csapatunk május elsején. Atanáz főpap előünnepi napján felkészülve és töltekezve a közeledő vizsgaidőszak megterhelő kihívásaira és megmérettetéseire, a bükki hegységben a Tar-kő felé haladva, és a kirándulás vége felé elérve azt, játékokkal és felszabadult jókedvvel ajándékozhattuk meg az esemény napján egymást. Az úgynevezett ’’gyilkosos’’ játék kriminalisztikus izgalmait volt lehetőségünk színháborúval is fűszerezni. A túra befejeztével a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus egyházközség hívei, parókusa és családja fogadott és vendégelt meg minket. Atanáz főpap előünnepi zsolozsmáját az egyházközség templomában Orosz Atanáz püspök-exarcha atya társaságában imádkozhattuk végig. Köszönetet mondunk a görömbölyi híveknek és Dudás László parókus atyának, családjának vendéglátó szeretetükért és kedvességükért Isten áldását kérve rájuk! A hazaút sem volt mentes a vidámságtól, melyet nótázgatás tett élményszámba menővé. Kegyelmekben gazdag május elsejét tudhatunk magunk mögött.

Vasas Tamás (1. évf.)

Oldalak